9/11 amazing facts

1.New York City has 11 letters 2. Afghanistan has gjthsejë 11 letters. 3.Ramsin Yuseb (The terrorist who threatened to destroy the Twin Towers in 1993) has also 11 letters. 4. George W Bush has 11 letters also. This could be a mere coincidence, but it makes things more interesting here: 1) New York is the 11th state. 2) a first plane which crashed to the twin towers was flight number 11. 3) Flight 11 was carrying 92 people (9 +2 = 11) ..... View more 4) Flight 77 which also crashed to the Twin Towers, was carrying 65 passengers (6 +5 = 11) 5) The tragedy was on September 11, or as it is now known 9/11 (9 +1 +1 = 11) 6) The date is similar to the number of emergency telephone service 911 (9 +1 +1 = 11) 1) The total number of victims in the hijacked planes was 254 (2 +5 +4 = 11). 2) September 11 is day number 254 on the calendar year. Again we (2 +5 +4 = 11). 3) The Madrid bombing took place 3/11/2004 (3 +1 +1 +2 +0 +0 +4 = 11). And finally type in WORD, Q33 NY WRITTEN 48, TYPE OF WRITING Wingdings, see what you'll get?!!!!
1. New York City ka gjithsej 11 germa 2. Afghanistan ka gjthsejë 11 germa. 3.Ramsin Yuseb (Terroristi i cili ka kërcënuar se do t'i shkaterrojë kullat binjake në vitin 1993) po ashtu ka gjithsejë 11 germa. 4. George W Bush po ashtu ka 11 germa. Kjo mund të jetë një koinçidencë e thjeshtë, por i ben gjërat më interesante këtu: 1) New York është Shteti i 11-të. 2) Aeroplani i parë i cili është përplasur për kullat binjake ka qenë fluturimi numër 11. 3) Fluturimi numër 11 ka bartur 92 persona (9+2=11)..... Shiko më shumë 4) Fluturimi numër 77 i cili po ashtu është përplasur për kullat binjake ka bartur 65 udhëtarë (6+5=11) 5) Tragjedia ka ndodhur me 11 Shtatorë, apo ashtu sic tani është e njohur 9/11 (9+1+1=11) 6) Kjo datë është e ngjashme me numrin e emergjences së servisit telefonik 911 (9+1+1=11) 1) Numri total i viktimave në avionët e rrëmbyer ka qenë 254 (2+5+4 =11). 2) 11 Shtator-i është dita e 254 me radhë në vitin kalendarik. Prap kemi (2+5+4=11). 3) Bombardimi i Madridit ka ndodhur me 3/11/2004 (3+1+1+2+0+0+4=11). DHE SE FUNDMI SHKRUANI NE WORD, Q33 NY, ME SHKRIM 48, LLOJI I SHKRIMIT WINGDINGS, E SHIKONI CFARE JU SHFAQET ?!!!!Copyright © Flash News.

Blog Archive

Powered by Blogger.