Erik scholten struck off for taking photos of private parts


It is concerning to read this story where cosmetic surgeon Erik Scholten took a photo of his patients private parts without her permission, whilst under anesthetic for a breast operation. He was then struck off by the GMC after being reported by a nurse. However he has now been allowed to practice again after a successful appeal on the basis this was an 'isolated event.' But how many times has he done this? How many nurses would be prepared to speak up against a consultant like Erik Scholten - not many. And I suppose patients don't want their names involved either. I wonder if the GMC interviewed all Erik Scholten's patient list about inappropriate behaviour/checked his computer... Interestingly, most of The Daily Mail comments from readers dismiss Mr Erik Scholten's behaviour as professional interest - which is exactly his defence. This beggars belief. What effect will this have on the poor lady who had her private parts unknowingly photographed? As a potential patient, ask yourself do you want someone like Erik Scholten, who shows such a lack of regard and takes such risks, cutting into you?
Erik Sholten vitin e kaluar deri sa po vendoste silikone në gjoksat e një gruaje vendosi që të bëjë një fotografi në gjenitalet e gruas e cila ishte në sallën e operimit. Një kirurg estetik me famë në Britaninë e Madhe është kthyer në punë pasi që fillimisht ishte suspenduar për shkak se një pacienteje pa lejen e saj ia ka fotografuar gjenitale me Ajfonin e tij. Rastin e ka raportuar personeli ndihmës që ka marrë pjesë në sallën e operacionit, e më pas kirurgu u suspendua për një periudhë prej 18 muajve. I njëjti pas publikimit të rastin parashtroi një ankesë e cila iu pranua dhe iu kthye punës para se të kalojë suspendimi. Sholten në ndërkohë ka kërkuar falje kurse për rastin ka thënë se "qëllimet e tij kanë qenë vetëm profesionale". "Interesi im ishte profesional. Gjithmonë në dosje vendosi edhe fotografi të organve gjenitale femërore që pacienteve më lehtë tua sqaroj çfarë problemi kanë dhe si mund t'u ndihmoj", ka thënë në mbrojtje të tij kirurgu gjatë procesit kundër tij. Ai gjithashtu ka thënë se ka pasur qëllim që më pas t'i kërkoj leje për përdorimin e fotografisë së saj "për qëllime profesionale".Copyright © Flash News.

Blog Archive

Powered by Blogger.